Producent odzieży damskiej - MOE

Privacy policy

   CZYM SĄ PLIKI COOKIE ?   

 
Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe umieszczone w folderze Państwa przeglądarki. Podczas przeglądania witryny internetowej tego rodzaju plik umieszczony w urządzeniu wyśle pewne informacje do przeglądarki.
Pliki cookie są bardzo rozpowszechnione i używane na wielu witrynach internetowych, gdyż są bardzo przydatne dla ich wydawców. Dzięki nim zarządca witryny internetowej może na przykład określić, czy dany komputer (i prawdopodobnie jego użytkownik) już ją kiedyś odwiedził.
Ogólnie rzecz biorąc, pliki cookie stosowane są w celu poprawy działania witryny internetowej oraz uczynienia jej bardziej atrakcyjną dla użytkownika, choć mogą być również używane w celach reklamowych (co wyjaśniamy poniżej).
Bardziej szczegółowe wyjaśnienie dotyczące tego, czym są pliki cookie i w jaki sposób działają, można znaleźć na stronie All About Cookies (w języku angielskim) oraz Ciasteczko (Wikipedia).
 
 
   WŁASNE I ZEWNĘTRZNE PLIKI COOKIE   
 
Sklepy internetowe znajdujące się pod adresami www.sklep.moe.pl oraz www.hurt.moe.pl mogą wysyłać do Państwa pliki na kilka sposobów oraz w różnorodnych celach, które obejmują:
  • umożliwienie i usprawnienie podstawowego działania powyższych sklepów internetowych   na różnych stronach i podczas wielu sesji przeglądarek,
  • uproszczenie korzystania z wyżej wymienionych sklepów internetowych,
  • monitorowanie, analizowanie oraz ulepszanie działania i efektywności wyżej wymienionych sklepów internetowych.
 
Zewnętrzne pliki cookie (pliki cookie osób trzecich) są zamieszczane w Państwa urządzeniu przez osoby trzecie niezależnie od PRESTIGE Robert Kotas. W zakresie dotyczącym zewnętrznych plików cookies rola PRESTIGE Robert Kotas ogranicza się wyłącznie do umożliwienia podmiotom zewnętrznym umieszczenia pliku. To osoby trzecie korzystają z informacji dostarczanych przez zewnętrzne pliki cookie.
Informacjami tymi zarządza wyłącznie dany podmiot zewnętrzny zgodnie ze swoją polityką prywatności lub polityką cookies. Dzięki zewnętrznym plikom cookie m.in. reklamy wyświetlane Państwu w innych serwisach będą bardziej odpowiadały Państwa zainteresowaniom poprzez dostosowywanie ich do preferencji użytkownika (na przykład według rodzajów transakcji zawartych przez Państwa w sklepach www.sklep.moe.pl oraz www.hurt.moe.pl).
 
 
   TYMCZASOWE I TRWAŁE PLIKI COOKIE   
 
Nasze sklepy internetowe (www.sklep.moe.pl oraz www.hurt.moe.pl) może umieścić w Państwa urządzeniu zarówno pliki cookie tymczasowe (session cookies), jak i trwałe (persistent cookies). 
 
Pliki cookie tymczasowe są aktywne zazwyczaj do momentu zamknięcia przeglądarki. Po skończeniu sesji przeglądarki plik cookie wygasa. Typowym przykładem cookie tymczasowego jest plik cookie umieszczany przez PRESTIGE Robert Kotas w Państwa urządzeniu w momencie zalogowania do sklepów internetowych www.sklep.moe.pl lub www.hurt.moe.pl. Bez tymczasowego pliku cookie zapamiętującego, danych ze strony logowania, nasze wyżej wymienione sklepy internetowe nie byłyby w stanie „zapamiętać” zalogowania w momencie przechodzenia do dalszych podstron sklepu. 
 
Pliki cookie trwałe, jak sama nazwa wskazuje, są stałe i utrzymują się po zamknięciu przeglądarki internetowej. Pozwala to na szybszy i często wygodniejszy dostęp do naszych sklepów internetowych.
 
 
   KONTROLA STOSOWANIA PRZEZ NAS PLIKÓW COOKIE   
 
Naszym zamiarem jest, aby korzystanie przez nas z plików cookie i innych technologii było jak najbardziej przejrzyste. Jak wskazaliśmy powyżej, nie jesteśmy w stanie oferować wszystkich funkcjonalności sklepów internetowych www.sklep.moe.pl oraz www.hurt.moe.pl bez własnych plików cookie .
 
W każdej chwili macie Państwo możliwość kontroli zakresu wykorzystywania plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. W zależności od modelu przeglądarki, dostępne opcje mogą polegać na:
  • akceptacji wyłącznie tymczasowych plików cookie,
  • akceptacji wyłącznie wybranych plików cookie,
  • akceptacji wyłącznie własnych plików cookie (zewnętrzne pliki cookie nie będą zamieszczane w czasie korzystania z danej witryny),
  • odmowie akceptacji wszystkich plików cookie.
 
 
   POSTANOWIENIA KOŃCOWE   
 
Niniejsza Polityka Cookies może w przyszłości ulec zmianie poprzez opublikowanie nowej wersji w sklepach internetowych  www.sklep.moe.pl oraz www.hurt.moe.pl. W takim przypadku po skorzystaniu z któregoś z powyższych sklepów internetowych zostanie Państwu ponownie wyświetlona informacja o zasadach zamieszczania cookies za pośrednictwem naszych sklepów.
 
 
   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   
 
Dane osobowe przekazywane nam przez klientów są przetwarzane przez PRESTIGE Robert Kotas, ul. Towarowa 14, 42-274 Konopiska.
Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy – wysłania zamówienia oraz – jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez www.sklep.moe.pl oraz www.hurt.moe.pl
Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 
 
   PRAWA DOSTĘPU DO DANYCH   
 
Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania – na stronach www.sklep.moe.pl oraz www.hurt.moe.pl w dziale ustawienia, każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
 
 
   POLITYKA PRYWATNOŚCI   
 
PRESTIGE Robert Kotas, właściciel sklepów www.sklep.moe.pl oraz www.hurt.moe.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta powyższych sklepów obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie każdego za sklepów.
Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: PRESTIGE Robert Kotas nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów i sklepów.
Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, prosimy o nie zakładanie konta klienta w  naszych sklepach internetowych oraz nie dokonywanie zakupów w sklepie oraz nie korzystanie z żadnych serwisów, których właścicielem jest PRESTIGE Robert Kotas
 
 
   DANE OSOBOWE   
 
W czasie korzystania ze sklepów www.sklep.moe.pl oraz www.hurt.moe.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.
Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu i realizowania zamówień. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.
 
 
   ZAMAWIANIE USŁUG I PRODUKTÓW   
 
Zamawianie usług i produktów oferowanych przez  PRESTIGE Robert Kotas wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.
W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej obsługę klienta przejmuje serwis płatności internetowych. W tym przypadku tylko system serwisu płatności zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze serwisu znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.
 
 
   NIEZAPOWIEDZIANE WIADOMOŚCI   
 
PRESTIGE Robert Kotas zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości PRESTIGE Robert Kotas rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.)
Cookies (Ciasteczka)
Niektóre obszary serwisów należących do PRESTIGE Robert Kotas mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
 
Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

 

CategoriesBox    KONTAKT:   
Masz pytania, wątpliwości lub problem z użytkowaniem konta?

Sklep nie działa poprawnie?

Napisz lub zadzwoń do nas!

PRESTIGE Robert Kotas
ul. Krakowska 45 lok. 83
42-202 Częstochowa

kontakt@moe.pl
+48 668 015 482Powiększ
×